ЗММ Нова Загора АД с регистриран полезен модел за Система за обработка на детайли

ЗММ Нова Загора АД с регистриран полезен модел за Система за обработка на детайли

Екипа на ЗММ Нова Загора съвместно с доц. д-р. инж. Стилиян Николов от ТУ-София регистрира полезен модел за Система за обработка на детайли в Патентното ведомство. Системата за обработка на детайли намира приложение в областта на машиностроенето, основно при обработката на чугунени отливки със сравнително големи прибавки и с груба повърхност. В други случай е пригодна и за ковашко пресови детайли.