ЗММ Нова Загора АД успешно въведе международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015

ЗММ Нова Загора АД успешно въведе международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015

В началото на месец май Системата за управление на околната среда на фирмата беше сертифицирана от TÜV NORD CERT GmbH съгласно международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015.

Политиката по управление на околната среда на ЗММ Нова Загора АД, съответстваща на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015, е насочена към устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда с оглед нейното съхраняване и подобряване за идните поколения чрез пълноценно изпълнение на всички нормативни изисквания и функционирането на постоянно подобряваща се корпоративна система за управление на околната среда.