“ЗММ НОВА ЗАГОРА”АД УТВЪРЖДАВА КОНКУРЕНТНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ

“ЗММ НОВА ЗАГОРА”АД  УТВЪРЖДАВА КОНКУРЕНТНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ

През месец февруари ЗММ Нова Загора АД, компания от групата на „Индустриален холдинг България“,пусна в експлоатация нова зъбошлифовална машина NilesZE400/500 на немската фирма KAPP-NILES. Машината е закупена с подкрепата на МИЕ и ОП  „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. С нея се постигастепен на точност до 4 по DIN 3962 при профилно шлифоване на цилиндрични зъбни колела с максимален диаметър 500 мм. Машината разполага с приложен CAM софтуер за извън машинно създаване и редактиране на програми, както и възможност за заточване на червячни фрези.

Закупуването на машината е съпроводено и с въвеждане на иновативен технологичен процес в участъка за зъбошлифоване, разработен съвместно с ТУ-София, ИПФ-Сливен. Инвестицията води до повишаване на капацитета на участъка за зъбошлифоване, както и до утвърждаване на конкурентните  позиции на компанията.