ЗММ НОВА ЗАГОРА АД ВЗE УЧАСТИЕ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО ’15"

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД ВЗE УЧАСТИЕ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ  "ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО ’15"

ЗММ Нова Загора АД взе участие на предстоящата Международна научна конференция „Иновации в машиностроенето 2015”, която се проведе от 9 до 12 септември 2015 г. в град Бургас. Конференцията даде възможност за среща на учени от различни страни и индустриалните компании, представиха се научни постижения и се дискутира по въпросите на иновациите в машиностроенето.  На конференцията беше представен докладът Въвеждане на иновативен технологичен процес в участъка за зъбошлифоване на ЗММ Нова Загора АД разработен съвместно с доц. д-р М.Топалова от ТУ-София.