ЗММ Нова Загора AД въведе в експлоатация фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление

ЗММ Нова Загора AД  въведе в експлоатация фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление
ЗММ Нова Загора AД успешно въведе в експлоатация фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана мощност 508 kWp.
Соларният парк ще покрива до 90% от нуждите от електроенергия на предприятието.
Проектът е приоритетен за компанията, която вече не само решава проблема с непредвидимите разходи за ток, а и дава принос в зелената политика и бъдещето на планетата.
С този втори парк, след изградените 1 307 kWp в ЗММ Сливен, Индустриален Холдинг България продължава дългосрочната си инвестиционна програма в изпълнение на политиката за преход към по-чиста и зелена иĸoнoмиĸa.