Политика по защита на данните

Политика по защита на данните


Уважаеми госпожи и господа,

 

На  25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент ЕС 2016/679, GDPR).

ЗММ Нова Загора АД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и Обработващ лични данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.

В качеството си на администратор на лични данни, ЗММ Нова Загора АД има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 .

Вашите лични данни, се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на личните данни. Данните, които обработваме са определените от Регламент ЕС 2016/679 и действащата нормативната уредба на Република България.

По-подробна информация за обработката на данните можете да намерите на нашата Интернет страница www.zmmnz.com- тук.

 

Благодарим Ви!