MIDEST 2015

MIDEST 2015

ЗММ Нова Загора АД участва на световното индустриално изложение за поддоставчици MIDEST в Париж от 17 до 20 ноември 2015 година.