Качество

ЗММ Нова Загора се стреми повече от четири десетилетия да постигне абсолютното качество, в своите процеси и продукти и позициониране на компанията като надежден международен доставчик.
Всеки етап от процеса, от получаване на поръчка, проектиране, закупуване и получаване на материали, надзора на доставчици и възложената им операции, производството във всичките му етапи, включително крайния контрол и продажбата, се разглежда и контролира в съответствие с най-взискателните вътрешните процедури и спецификации на системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001.
Производтвените и качествени процеси са обект на непрекъснато преразглеждане и усъвършенстване при непрекъснато извършване на вътрешни и външни одити.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА  “ЗММ-НОВА ЗАГОРА” АД

  • Качеството – задължение на всички служители от дружеството.
  • Водещата роля на ръководителя на дружеството – гарант за качеството на производството.
  • Умните се учат най-вече от грешките на другите.
  • Чрез повишаване  квалификацията на целия персонал – решаване проблемите на качеството.
  • Обновленията и инвестициите в качеството – ключ към конкурентноспособността.
  • Управление на качеството – предотвратяване на грешки, а не отстраняване на грешки.
  • Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици.
  • Постоянен контакт с клиента.
  • Желанието на клиента – задължение на всеки от дружеството.
  • Качеството не е резултат от санкции, а съвкупност от отговорности.