Контрол

За да се гарантира цялостното качество на продуктите ЗММ Нова Загора разполага с добре обучени и квалифицирани инженери, които осъществяват:

Проверка на химическия състав на използваните стомани в  химическа лаборатория.

Контрол на параметрите на зъбните колела от измерителна машина Klingenberg в Централната лаборатория на компанията.

Постоянен контрол на твърдостта на термообработваните детайли в термичния участък.