Технологични и производствени възможности

Проектиране и производство

Внедреното универсално и специализирано борудване във фирмата позволява производството на:


 • Зъбни колела, вал-зъбни колела и верижни зъбни колела

      Зъбни и вал-зъбни колела с прави и наклонени зъби от Мо 1 до Мо 6

              • степен на точност до 5 по DIN 3961

              • обработваем диаметър от 30 до 500мм

Верижни зъбни колела със стъпка t=3/8" до t=1"

Зъбноремъчни шайби с профил HTD и стъпка 8 mm

 

 

 • Гладки и шлицеви валове

обработваем диаметър от 20 до 150 mm

дължина от 150 до 800mm,

правостенни (4,6 и 8) шлици

еволвентни α=30⁰ шлици.

 
 
 
 
 • Призматично корпусни детайли

маскимална дължина до 800 мм,
ширина до 400 мм и височина до 400 мм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Термообработка на стомани в контролируема атмосфера
  • Камерни пещи с максимални размери за детайлите до:
   • височина до 400 mm
   • ширина 800 mm
   • дължина 400 mm.
  • Шахтови пещи с габаритни размери Ø 800x1200 mm.
  • Максимални размери на детайлите за закаляване с ТВЧ:
   - за тип вал: диаметър до 100 мм и дължина до 800 мм
   - за тип диск: диаметър до 300 мм и дължина до 30 мм
   - отвор: диаметър до 60 mm и дължина до 100 mm