Вал-зъбни колела

- Максимален диаметър - 150 мм

- Максимална дължина - 800 мм

- Модул - Мо 1 до Мо 6 включително

- Степен на точност - 5 до 12 по DIN 3961

- Ъгъл на наклон на зъбите - от 0˚ до 45˚

- Закаляване - обемно или повърхностно

Изпрати запитване
Верижни зъбни колела Детайли за хидравлични цилиндри Ротационни детайли

Подобни продукти