Зъбни колела

Цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени зъби с еволвентен профил, зъбни блокове, зъбни колела с вътрешни зъби.

- Модул - Мо 1 до Мо 6 включително

- Степен на точност - 5 до 12 по DIN 3961

- Максимален външен диаметър - 500 мм

- Ъгъл на наклон на зъбите - от 0˚ до 45˚

- Закаляване - обемно или повърхностно

Изпрати запитване
Вал-зъбни колела Верижни зъбни колела Ротационни детайли

Подобни продукти