ЗММ Нова Загора разполага със следното оборудване за термична обработка:

 • Камерни и шахтови пещи:
  • Камерни пещи с максимални размери за детайлите височина до 400 mm; ширина до 800 mm и дължина до 400 mm
  • Шахтови пещи с габаритни размери диаметър - 800 mm и дълбочина - 1200 mm
 • Закаляване с ТВЧ:
  • Максимални размери на детайлите за закаляване с ТВЧ:
  • за тип вал: диаметър до 80 мм и дължина до 800 мм
  • за тип диск: диаметър до 300 мм и дължина до 30 мм
  • за отвор: диаметър до 60 мм и дължина до 100 мм
 • Видове извършвани процеси:
  • Нормализация
  • Подобрение
  • Отгряване
  • Цементация
  • Нитроцементация
  • Обемно закаляване
  • Повърхностно закаляване